İLİÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİNE AİT İNHA